Jdi na obsah Jdi na menu
 

Z nejstarších dob ...

21. 4. 2012

 Územím dnešních Kraslic kdysi procházela stará obchodní cesta spojující saský Erfuth s Prahou. Doložitelná zpráva o prvním osídlení se objevuje až z doby vlády českého krále Vladislava, který daroval rozsáhlé území cisterciákům, mnichům z kláštera ve Waldsassenu. Ti zvali rolníky z Bavorska a Falce, kteří postupně kolonizovali zdejší kraj. Vznikaly první osady a vesnice. Zřejmě tehdy vystavěli strážci obchodní stezky na vrchu Hausberg tvrz. V 13.století byl na jejím místě vybudován strážní hrad zvaný Nový dům. V polovině 14.století je obec pod ním nazývána Greslas. Ve 14.století jsou jako držitelé Kraslic uváděni páni z Plavna. Tehdy již byla zde provozována hornická činnost. V roce 1356 získal Kraslice s hradem i podhradím Karel IV. od zetě Jindřicha z Plavna, rytíře Ruedigera ze Sparnecka. Rytíř však získal kraslické panství od krále zpět jako léno. Po jeho smrti Karel IV. panství odkoupil zpět. V té době zaznamenaly Kraslice značný rozvoj. Rozmach důlní činnosti, řemesel i obchodu přilákaly do města mnoho obyvatel, přicházeli především horníci, dřevorubci, uhlíři a lovci zvěře. Dne 15.srpna 1370 povýšil Kraslice na královské město. V roce 1401 zastavil hrad Greslein český král Václav IV. jako léno bratrům Jindřichovi a Konrádovi z Raitenbachu, kteří však podnikali loupeživé nájezdy a přepadali kupce. V roce 1412 svolal Jan Maléřík, purkrabí z Lokte, vojsko a vydal se ke Kraslicím. Hrad dobil a vypálil. V roce 1527 získal kraslické panství Jeroným Šlik. Tehdy byly Kraslice povýšeny na svobodné horní město. V roce 1541 získalo město nový městský znak. Úpadek nastal až z událostmi po Bílé hoře. Po rekatolizaci uprchlo většinové protestanské obyvatelstvo z města a usadilo se nedaleko hranic, na území dnešního Klingenthalu, které samo založilo. Od roku 1666 do roku 1848 vlastnili Kraslice Nosticové. Od 17.století dolování rud zaznamenalo značný úpadek a obyvatelé hledali obživu hlavně v řemeslech, především v krajkářství, výrobě hraček, textilním průmyslu a také výrobě hudebních nástrojů. 

... konec první části